Yachtvård

Tvätta, rengöra, sköta och försegla

Ytorna på utombordsmotorer och vattenskotrar utsätts för extremt höga belastningar. De måste ständigt tåla höga temperaturer, direkt solljus, avlagringar av smörjmedel och söt- och saltvattenspray.