Yachtvård

Tvätta, rengöra, sköta och försegla

Stål och aluminium är båda populära båtbyggnadsmaterial som är mycket motståndskraftiga och har hög hållfasthet. På grund av sin höga hållfasthet och flexibilitet används stål främst i skrovkonstruktioner och för att bygga större yachter och fartyg, medan aluminium även används för viktbesparande däckskonstruktioner på stålfartyg på grund av sin låga vikt. Båda metallerna korroderar, om än olika, och bör skyddas med ett bra färgsystem.